Algemene huurvoorwaarden VOChuys

Begripsbepalingen

 1. De huurder: degene (m/v) die voor zichzelf en eventueel anderen in een gezelschap die op zijn of haar naam een vakantiehuis huurt.
 2. De verhuurder: de eigenaar van het VOChuys of diens vertegenwoordiger.
 3. De site: de internetsite www.vochuys.nl.
 4. De huurovereenkomst: overeenkomst tot (ver)huur van het vakantiehuis welke tot stand is gekomen tussen huurder en verhuurder.

 

1. Reservering en Annulering

 1. Een aanvraag voor reservering van de vakantiewoning kan uitsluitend via de website of per E-mail geschieden. Als de vakantiewoning in de gewenste periode vrij is, zal de verhuurder een (voorlopige) reservering maken.
 2. De aanbetaling dient binnen 14 dagen na bevestiging van de reservering te zijn overgemaakt naar de rekening van de verhuurder.
 3. Na ontvangst van de betaling wordt de reservering definitief bevestigd en komt de huurovereenkomst tot stand. Bij afzegging door huurder na deze bevestiging zijn derhalve kosten verschuldigd.
 4. Bij annulering door huurder bij meer dan 90 dagen voor aankomst is een vergoeding verschuldigd van 15%, binnen 90 – 60 dagen is een vergoeding verschuldigd van 25%, binnen 60-30 dagen 50%, binnen 30 dagen 90% en binnen 3 dagen 100%, al deze percentages van de netto huursom (excl. kosten en borg) met een minimum van 80 euro.
 5. Huurder dient desgewenst zelf voor een annuleringsverzekering te zorgen.

 

2. Betaling

 1. De huursom (incl. borg en toeristenbelasting) dient geheel via de bank te worden voldaan.
 2. De aanbetaling bedraagt 25%. Het restant dient uiterlijk vier weken voor aankomst te zijn betaald.
 3. Bij boekingen binnen 4 weken voor aankomst dient het volledige huurbedrag in één keer te worden voldaan.
 4. Bij – na 1e herinnering – niet nakomen van de betalingsverplichting komt de reservering te vervallen zonder verplichting tot terugbetaling van een reeds betaalde aanbetaling.
 5. Vertrek eerder dan gepland – ongeacht aanleiding of oorzaak – leidt niet tot restitutie van betaalde huur en kosten voor schoonmaak.
 6. Indien verhuurder door overmacht of (voorgenomen) verkoop van het vakantiehuis genoodzaakt is de huurovereenkomst te annuleren zal hij de huurder hiervan onmiddellijk per e-mail in kennis stellen. Verhuurder verplicht zich tot onmiddellijke terugbetaling van het  reeds betaalde bedrag. De huurder heeft geen ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

 

3. Borgsom

 1. De huurder betaalt een borgsom.
 2. Uit deze waarborgsom zal door de verhuurder enig bedrag worden omtrokken indien er door de huurder, zijn medehuurders of bezoekers enige schade is toegebracht aan de woning, de inventaris en/of de woonomgeving. Of indien de betalingsverplichtingen niet zijn nagekomen door de huurder.
 3. De eindcontrole op schade wordt na het vertrek van huurder gedaan tenzij deze aantoonbaar met de verhuurder een andersluidende afspraak heeft gemaakt.
 4. Indien er na het einde van de reserveringsperiode geen noodzaak bestaat tot inhouding uit het voorgaande punt 2, zal binnen 14 dagen na de vertrekdatum (het resterende deel van) de waarborgsom worden terugbetaald.

 

4. Aansprakelijkheid

 1. Aan personen onder de 21 jaar wordt niet verhuurd. Zonder begeleidende ouders zal bij aankomst toegang tot het huis geweigerd worden. Bij twijfel kan de verhuurder om legitimatie vragen. Bij overtreding zal huurder gesommeerd worden het huis per direct te verlaten. Betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.
 2. De huurder blijft wettelijk aansprakelijk voor schade die hij berokkend heeft, ook indien deze schade na afloop van het verblijf wordt vastgesteld.
 3. De huurder is wettelijk aansprakelijk voor het (niet) handelen van diens medehuurders en gasten, evenals voor de schade die zij veroorzaken. Huurder dient tegen Wettelijke Aansprakelijkheid te zijn verzekerd.
 4. De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade welke de huurder, de medehuurders of gasten ondervinden als gevolg van het verblijf in het vakantiehuis of omliggende tuin.

 

5. Roken

 1. Roken binnenshuis is niet toegestaan.

 

6. Huisdieren

 1. Huisdieren zijn niet toegestaan.

 

7. Aankomst- en vertrektijden

 1. De aankomsttijd is tussen 15.00 en 17.00 uur in de middag. Vertrek is tussen 8.00 en 10.00 uur ’s morgens. Huurder dient zich strikt aan deze tijden te houden.

 

8. Verantwoordelijkheden en verplichtingen

 1. In verband met het goede verloop van het verblijf is de huurder verplicht de richtlijnen van verhuurder na te leven. De huurder wordt wettelijk aansprakelijk gesteld voor de schade die het gevolg is van diens onrechtmatig gedrag, het niet naleven van de richtlijnen of deze algemene huurvoorwaarden.
 2. De huurder verplicht zich ertoe de gehuurde vakantiewoning, de inboedel, de tuin en de omgeving te respecteren, met inbegrip van het geluidsniveau in de omgeving.
 3. De huurder is verplicht toegang tot de vakantiewoning en de tuin te verlenen voor noodzakelijke reparaties en onderhoud.
 4. De huurder dient aanwezige huishoudelijke apparatuur zoals wasmachine, oven, vaatwasser en koelkast bij vertrek leeg en schoon op te leveren.
 5. Wanneer geluids- , beeld- of  huishoudelijke apparatuur niet (goed) functioneert, is reclameren niet mogelijk.. Verhuurder zal wel zijn best doen om de storingen zo snel mogelijk op te lossen.